10 Meitheamh 2010

Glac ballraíocht sa Chumann- become a member of Cumann Gaelach na hEaglaise


Fáilte roimh bhail agus chairde Eaglais na hÉireann. Seol síntiús (€20 ar a laghad) chuig Dáithí Ó Maolchoille, 75 Páirc Weston, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14.

Membership opoen to both members and friends (of all denominations) of the Church of Ireland who wish to see the Irish language developed within the life of that church community in accordance with its distinctive tradition.

Please send subscription to the address above.

Oifigigh an Chumainn 2010-2011

Ag an Cruinniú Chinn Bhliana ar Lá Cholmcille, 9 Meitheamh 2010, toghadh na hOifigigh seo a leanas don Choiste:
  • Daithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach agus Cisteoir Oinigh
  • Aonghus Dwane, Rúnaí Oinigh
  • Kenneth Milne
  • Seathrún Mac Éin
  • Eileen McCracken
  • Eric Culbertson (an tUrr.)
  • Máirt Hanley (an tUrr.)
  • Elaine Dunne (an tUrr.)