22 Samhain 2010

Eolas breise faoi Oifigeach Forbartha Gaeilge Chumann Gaelach na hEaglaise

Beidh an té a cheapfar ag dul i mbun obair stocaireachta laistigh de phobal Eaglais na hÉireann ar bhonn uile-oileánda ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Beidh sé/sí ag plé le heagraíochtaí éagúla eaglasta sna deoisí agus go naisiunta, agus le meáin chumarsáide na heaglaise, m.sh. le hirisí deoise agus náisiúnta.

Beidh sé/si i mbun eargúcháin ranganna Gaeilge, mar aon le seisiúin feasachta teanga a chur ar bun, agus obair leis na scoileanna.

Beidsh curaimí eile ar an Oifigeach chomh maith.

Tá eolas faoin bpost ar fáil ach riomhphost a sheoladh chuig cge1914@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Fáilte roimh thráchtais anseo.